Göteborg

Hermods Sfi och Vuxenutbildning i Göteborg

Engagemang och erfarenhet
Hermods är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Vi har utbildat fler än fyra miljoner människor sedan 1898. På Hermods arbetar engagerade och behöriga sfi-lärare och du lär dig svenska med stöd av modern teknik och nya studieformer.

Olika lärstilar och flexibla studier
På Hermods erbjuder vi varierade undervisningsformer och lärstilar. Vi har lärarledd undervisning i form av föreläsningar och lektioner.  Vi har pedagogisk handledning på våra så kallade stationer. På stationerna väljer du själv vad du behöver träna på, t ex tala, uttal, skriva, grammatik eller läsa. Vi har även språkcafé, där vi tränar på att samtala och diskutera i mer avslappnade former.

På Hermods är vi flexibla och anpassar oss efter dina behov och tider. Hos oss har du möjlighet att läsa såväl dagtid som kvällstid, hel och deltid. Vidare har vi en digital plattform, Novo, där du kan träna utifrån din egen språknivå och ambition. Du kan välja att studera var och när du vill på Novo. Om du vill kan du läsa kurserna på distans och komma till skolan för enstaka träffar med dina lärare.

Anmälan
Du anmäler dig till sfi (svenska för invandrare ) genom ett personligt besök på Studievägledningen på Rosenlundsgatan 8.
Du kan läsa mer på webbsidan för Göteborgs stad.


Kontakta oss om du vill veta mer om Hermods Vuxenutbildningar

 

 Hermods Vuxenutbildning

uiqt|wBqvnwHpmzuwl{5{mqvnwHpmzuwl{5{m