Hermods kvalitetsarbete

Garantera kvalitet - alltid och överallt

Tanken med den här kvalitetsrapporten är att ge en inblick i var vi står och vilka utmaningar vi ser, både i närtid och i horisonten. Vi på Hermods vill, utifrån vår vision, gå från att vara bra till att bli bäst, och vi är inte nöjda förrän alla våra 70 000 elever, deltagare och studerande når sina mål hos oss.

Hermods har idag en hög kvalitet i våra tjänster, men i alla utbildningar och tjänster finns skeden då kvaliteten utmanas – det vet vi efter snart 120 år i branschen. En organisations reaktionstid att svara upp mot dessa utmaningar avgör om den är kvalitetsdriven. I vårt växande Hermods har vi under 2016 skapat ett ännu effektivare sätt att identifiera eventuella kvalitetsbrister för att snabbt kunna åtgärda dessa.

Under året har vi därför uppdaterat vårt Kvalitetsledningssystem, Stjärnan. Enligt oss innefattar ett modernt kvalitetsledningssystem mer än mätningar och uppföljningar av resultat. I syfte att öka såväl den vardagliga kvalitetsuppföljning som att sprida best practice och den viktiga vardagsinnovationen har vi nu skapat Stjärnan 2.0.

Förutom att vi månatligen mäter och följer upp den kvalitet vi erbjuder elever, studerande och deltagare över hela landet ökar vi med vårt nya arbetssätt vår innovationskraft.  Jag är oerhört stolt över att berätta att vi på Hermods fortsatt kan samla resultat, såväl lokalt som regionalt och nationellt, för jämförelse och kunskapsspridning men nu i en ny form som ökar effektiviteten och främjar skapandet av nya utbildningar och tjänster anpassade utifrån samhällets behov.

Årets resultat påvisar ännu ett år av framgång för våra utbildningar och tjänster men vi ser också utvecklingsbehov i takt med målgruppsförändringar och i takt med marknadens förändringar.

Jag är stolt över att våra elever, deltagare, studerande och framförallt våra uppdragsgivare och kunder erkänner oss som den kvalitetsleverantör vi är. Vår gedigna erfarenhet och kompetens parat med vårt uppdaterade kvalitetsledningssystem borgar för fortsatt hög effektivitet och resultatleverans samt svarar mot samhällets ökande behov av nya tjänster och utbildningar, en snabbare innovationstakt. Vi är oerhört stolta över att behålla vårt kundfokus och vår kvalitet år efter år!


Trevlig läsning!

Charlotte Vällfors
Utbildningsdirektör