Hermods kvalitetsarbete

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra utbildningar.

Hermods kvalitetsarbete grundar sig i kvalitetsledningssystemet Stjärnan och syftar till att företaget, genom att definiera och verka för rätt kvalitet, når visionen: vara Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration.

Stjärnan ger Hermods ledning och medarbetare stöd i att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet, effektivitet och driva affärsutveckling.

Stjärnan vilar på metodik från W. Edward Demings cykel för ständiga förbättringar samt från styrfilosofin i balanserade styrkort. Ständiga förbättringar är allas ansvar på olika nivåer i verksamheten, och uppstår då Stjärnans fem perspektiv kompletterar varandra på bästa möjliga sätt – Kund, Medarbetare, Inre effektivitet och kvalitet, Utveckling och Ekonomi.

Huvudprocesserna som Stjärnan leder är Sälja > Bygga > Driva > Avsluta, där vi i alla led ska leva upp till kundens förväntningar, lagar och avtal och företagsbeslut, i en verksamhet som präglas av att våra värderingar - vi är affärsdrivna, vi hushåller och vi bryr oss.