Kvalitet Introduktion till arbete

Introduktion till arbete

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.
Den övergripande målsättningen med tjänsten ”Introduktion till arbete” är att arbetssökande rustas för att närma sig arbetsmarknaden, som förberedelse för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning. Målgruppen har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och exempelvis har funktionsnedsättning eller behov av att få struktur i sin vardag, komma in i sociala sammanhang samt öka självförtroendet och självkänslan.

Den upplevda kvaliteten i tjänsten visar på en hög nivå dock finns det inga jämförelsesiffror då det är första gången mätningen sker i denna tjänst.

Förbättringsintiativ

  • Fortsätta stärka kvalitet och resultat genom avtalstiden.
  • Bibehålla det goda samarbetet med kund som vi har idag samt med alla våra deltagare.
  • Samla Best Practice och bygga nya relationer för nya affärer.