Kvalitet Komvux - Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildning erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i mer än 130 kommuner runt om i Sverige. Vi har cirka 33 000 unika individer motsvarande 5250 helårsstudieplatser årligen i och med det är Hermods en av de största leverantörerna av vuxenutbildning i Sverige.  Hermods kurser är webbaserade och finns tillgängliga i vår lärplattform Novo. Våra elever erbjuds att läsa kurserna som distansutbildning och/eller med flexibelt upplägg med möjlighet till närlärande lokalt i sin kommun. Från och med hösten 2015 bedriver vi även undervisning i klassrum.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan och omfattar huvudsakligen ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Inom gymnasial vuxenutbildning ryms hela utbudet av allmänna ämnen för högskoleförberedande utbildningar, totalt cirka 150 kurser. Huvudsakligen läses dessa kurser på distans och i vissa kommuner med närlärande som komplement.

Inom gymnasial yrkesutbildning återfinns de yrkeskurser som finns på yrkesprogrammen Handel- och administration, Vård och omsorg samt Barn och fritid liksom Måleri och Bygg. Under hösten 2016 startade vi även utbildning inom Hotell och turism.

Både inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning uppnås den internt satta målsättningen att 85 procent av startade elever ska uppnå minst godkänt betyg. Mycket glädjande är att vi har sett en positiv utveckling av andelen nöjda deltagare både inom den gymnasiala- och grundläggande vuxenutbildningen. Under 2016 fortsatte utvecklingsarbetet med formativ bedömning och god undervisning vid Hermods. Det arbetet tros vara en av anledningarna till den stora ökningen i deltagarnas nöjdhet med våra utbildningar. 

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom Hermods vuxenutbildning följs upp på flertalet olika vis vid flera mätpunkter under året och fokuserar på elevens resultat samt måluppfyllelse. Vi har valt att redovisa den genom att presentera andelen godkända betyg i förhållande till satta betyg samt andelen elever som fullföljer utbildningen. Hermods statistik bygger på data utifrån satta betyg och registrerade avbrott under perioden 1 januari till 31 december 2016. 

Både inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning uppnås den internt satta målsättningen av att 85 procent av startade ska uppnå minst godkänt betyg. Vidare finns interna mål om att 90 procent av startade ska nå betyg, det vill säga ej streck eller avbrott, och här ligger vi idag på 85 procent. För att öka andelen startade som fullföljer sina kurser har Hermods support kontaktat elever som är i slutet av sina kurser och riskerar ett sent avbrott.