Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre

Karlskrona

Här får du möjlighet att kombinera ditt arbete med studier och få specialistkompetens som verkligen efterfrågas inom dagens och morgondagens sjukvård. Behovet av specialistkompetens är stort och växer kraftigt hela tiden. Vårdsektorn står inför en gigantisk arbetskraftbrist och störst är bristen inom äldreomsorgen. Behovet av specialistutbildade undersköterskor inom området multisjukdom ökar i takt med att sjukvården blir alltmer specialiserad.

  • Efter utbildningen
    +
  • Förkunskaper och behörighet
    +
  • Innehåll och upplägg
    -

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information.

Klicka för villkor.