Arbetsförmedlingstjänster

Vi är din länk till arbetsmarknaden

Hermods arbetsförmedlingstjänster är till för dig som är på väg ut i arbetslivet. Vilken av våra tjänster som passar dig bäst beror på din bakgrund, vilken situation du befinner dig i, och vilka mål du vill uppfylla. 

Vi erbjuder tjänsterna: Stöd och matchningGrundläggande modulerYrkessvenskaMeritportfölj och Introduktion till arbete.

Våra handledare hjälper dig med:    

  • Verktyg att skaffa ett jobb och/eller en utbildning 
  • Utbildning i det svenska språket 
  • Möjligheter till jobbmatchning och möte med företag
  • Branschspråket inom ditt yrkesområde

Hermods utför arbetsförmedlingstjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen, det betyder att du söker och får besked av Arbetsförmedlingen om du får ta del av en tjänst hos Hermods. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att delta. 

Så här funkar det

Deltagare berättar

Hur gör du ditt CV tydligt och lättläst?

Arbetssökande?

Med Stöd och matchning får du hjälp med jobbsökandet, CV-skrivandet och mycket mer. Vi finns med dig tills du fått ett jobb!

Förbättra din svenska!

Med Yrkessvenska förbättrar du dina kunskaper i svenska inom ett specifikt yrke. Du kommer prata bättre svenska på jobbet.

Ny i Sverige?

Med Grundläggande moduler får du grundläggande kunskaper om Sverige och du lär dig om det svenska samhället.

Samla dina kunskaper och meriter i en portfölj!

Med Hermods Meritportfölj hjälper vi dig att samla dina kunskaper i en portfölj som du kan visa upp för arbetsgivare.

Företagare i behov av personal?

Vi hjälper människor att komma ut i arbetslivet via våra tjänster. Vill du ha rätt personal till ditt företag? Vi hjälper dig!

Träffa framtida arbetsgivare via PopUp!

Arbetslös eller företagare? Delta i våra Hermods PopUp-event där vi skapar möten mellan arbetsgivare och kandidater.