Grundläggande moduler

Delta i Grundläggande moduler

Vill du förbättra dina kunskaper i svenska språket och få en tydlig bild av det svenska samhället? Hur är det att leva och bo i Sverige, och hur är den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd?

Hermods erbjuder tjänsten Grundläggande moduler i samarbete med Arbetsförmedlingen. Målet för dig som deltar är att lättare få ett arbete. Fokus ligger främst på att du ska få en klar bild av det svenska samhället, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, samt för dig som inte har svenska som modersmål att stärka dina språkkunskaper.

Bli bättre i svenska och lär dig om att leva och arbeta i Sverige

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att ta del av Grundläggande moduler på Hermods. Besök din närmsta Arbetsförmedling och prata med din handläggare för att delta.

Vår tjänst Meritportfölj kan förbereda dig för tjänsten Grundläggande moduler. Efter att du tagit del av Grundläggande moduler kan du i samråd med din handläggare på Arbetsförmedlingen välja en annan av våra arbetsförmedlingstjänster eller arbetsmarknadsutbildningar, till exempel Yrkessvenska. Du kan även läsa SFI samtidigt som du tar del av Grundläggande moduler på Hermods. Du ansöker till SFI via din hemkommun.