Pedagogiska verktyg

Digitala enheter som pedagogiska verktyg

På Hermods använder vi läsplattor som pedagogiska verktyg vilket underlättar för dig som ska lära dig svenska. Läsplattor är enkla att använda även fast du inte kan språket. Via en läsplatta är det enkelt förklarat med knappar och bilder, vilket underlättar jämfört med en dator.

På en dator finns det flera menyer och många ord som du behöver förstå, därför tycker vi det är lättare att du börjar lära dig svenska på en läsplatta istället för på en dator. En läsplatta styr du med pekfingret och du har en tydlig struktur med hjälp av appar.

Enkelheten gör att lusten till inlärning ökar!

Roligare undervisning

Inlärningen blir mer personnära och roligare med en läsplatta. Appar som till exempel ”se bokstavsljuden” blir mer direkta och du kan öva via läsplattan på egen hand. Appar som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är enklare att arbeta med och förstå genom läsplattor än via datorer.

Våra lärare får också möjligheten att arbeta mer enskilt med dig , samtidigt som de andra eleverna och deltagarna sitter i grupp med sina läsplattor och övar på individuella uppgifter.

Nästa nivå

När du är redo för nästa nivå i undervisningen, det vill säga när vi börjar jobba med ordförståelse, kommer vi att använda datorer. Genom att du har börjat undervisningen via läsplattor går det fortare att förstå det abstrakta, och övergången till dator blir mycket enklare.

Mobilearn

Hermods använder mobiltjänsten Mobilearn som är ett digitalt hjälpmedel för snabbare integration och etablering i Sverige. Mobiltjänsten samlar information i en databas som är översatt till flera olika språk och allt finns tillgängligt i din mobiltelefon.