Vad kan Grundläggande moduler göra för dig?

Förverkliga din potential

Grundläggande moduler börjar med en tydlig kartläggning av dina tidigare erfarenheter, kunskaper och realistiska mål. Arbetsmarknadsinsatsen bygger på nio stycken moduler där dina behov för att komma närmare arbete styr och där du får möjlighet att förbättra ditt ordförråd.

Arbetsförmedlingen bestämmer om du får ta del av Grundläggande moduler. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill ta del av Grundläggande moduler på Hermods. Sedan får du hjälp av Hermods.

Delta i tjänsten Grundläggande moduler och få hjälp med att:

 • Vara en del av den svenska arbetsmarknaden
 • Lär dig om Sverige och det svenska samhället
 • Utbildning inom bland annat det svenska språket, inför arbete, vägledning

De Grundläggande modulerna är:

 1. Inledande språkbedömning och planering
 2. Förberedande undervisning i svenska språket
 3. Sociala aktiviteter inför arbete
 4. Studie- och yrkesvägledning
 5. Grundläggande kunskaper om den svenska arbetsmarknaden
 6. Praktik med språkträning
 7. Grundläggande datakunskap
 8. Grundläggande matematik och hushållsekonomi
 9. Språkbedömning och test i svenska språket