Introduktion till arbete

Din väg tillbaka till arbete

Om du är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du ta del av tjänsten Introduktion till arbete hos Hermods. Vi erbjuder tjänsten i Kramfors.

Introduktion till arbete är en tjänst som hjälper dig med motiverande, bearbetande och aktiverande rehabiliteringsinsatser. Du som länge har varit frånvarande från arbetsmarknaden eller har en funktionsnedsättning kan också ta del av denna tjänst.

Hitta motivation och struktur 

Genom att ta del av tjänsten Introduktion till arbete kommer du lättare tillbaka till arbetslivet då vi jobbar med insatser som ökar din självkänsla och ditt självförtroende. Du kommer in i sociala sammanhang och får struktur på din vardag. Tillsammans hjälper vi dig att öka motivationen inför kommande jobb.

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen bestämmer om du får ta del av tjänsten Introduktion till arbete. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill delta.