Hur fungerar Introduktion till arbete?

En tjänst utifrån dina behov

Allt börjar med att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och sedan kommer du till Hermods. Vi träffas under 8-12 veckor i grupp eller enskilt. Sedan skräddarsys tjänsten utifrån dina behov och vi kan ses allt ifrån 5-20 timmar per vecka. 

När vi träffas jobbar vi med dessa olika övningar:

  • Öka självkänsla, självkännedom och självförtroende
  • Träna på roller vi tar och får i olika grupper
  • Lära sig kommunikation och konflikthantering
  • Öva på intervjuteknik/intervjuträning
  • Öva på jobbsökning och ansökningshandlingar

Hur gör jag för att börja?

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att ta del av tjänsten Introduktion till arbete. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill gå tjänsten Introduktion till arbete hos Hermods. Sedan börjar du på Hermods och är ett steg närmare jobb.