Vad kan Introduktion till arbete göra för dig?

En snabbare väg tillbaka till arbetslivet

Du får hjälp med att snabbare komma tillbaka ut på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Tillsammans kommer vi under din tid på Hermods jobba med insatser som ökar din självkänsla och ditt självförtroende samt ökar din motivation till att komma tillbaka i arbetslivet. Tillsammans ser vi till att du får det stöd du behöver för att vara en del av den svenska arbetsmarknaden och kan söka den utbildning du önskar läsa. Tjänsten gör att du lättare och snabbare kan komma tillbaka till arbete eller studier.

Du som är arbetssökande eller som har en funktionsnedsättning, ohälsa eller varit borta från arbetslivet en längre tid kan ta del av tjänsten Introduktion till arbete. Vi finns med dig tills du kommit ut på arbetsmarknaden eller hittar rätt studier!

Hermods utför tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill delta. Sedan börjar du på Hermods.