Vad kan Meritportfölj göra för dig?

Samla dina kunskaper och kompetens

Tjänsten Meritportfölj innehåller en eller flera moduler med olika saker och uppgifter som du får ta del av. Det är din handläggare på Arbetsförmedligen som bestämmer om du får ta del av Meritportfölj på Hermods. Prata med din handläggare och berätta att du vill delta. 

Innehåll i tjänsten Meritportfölj:

  • Modul 1. Personlig bedömning. Syftet med modulen är att kartlägga dina kunskaper och din kompetens. Tillsammans planerar vi framtida insats.
  • Modul 2. Validering och bedömning av dina yrkeskunskaper. Syftet med modulen är att bedöma dina yrkeskunskaper i samarbete med berörda branscher. Du får göra detta på en arbetsplats och/eller i utbildningsmiljö.
  • Delprocesser. Vi kartlägger dina kompetenser och du får en kompetensbedömning för betyg, intyg, certifikat, licens mm.
  • Modul 3. Vi gör en yrkesbedömning där syftet med modulen är att bedöma din kunskapsnivå och dina tidigare erfarenheter inom ett yrke i förhållande till yrkesutbildning och/eller arbetserfarenhet.
  • Modul 4. Studie- och yrkesvägledning.

Vad händer sedan?

När du är klar med Meritportfölj på Hermods har du ett samlat dokument som beskriver dina kunskaper och din kompetens. I Meritportföljen som är ditt samlade dokument presenteras dina tidigare arbeten, din utbildning och dina meriter. Detta kommer du kunna visa upp för framtida arbetsgivare och det blir även ett underlag för etableringssamtal och etableringsplanen.