Jovmana Soveidan

Jag vill hjälpa nyanlända kvinnor att komma in i det svenska samhället


Namn: Jovmana Soveidan
Ålder: 47 år
Deltagit i: Stöd och matchning på Hermods i Malmö. Samt i gruppen Internationella kvinnor i Malmö 

 

 Jag har varit med om utanförskap och vill nu hjälpa andra som känner likadant att komma in i samhället 

 

Jovmana Soveidan började hos Stöd och Matchning på Hermods 2016 på grund av en längre tids arbetslöshet. Hon var samtidigt aktiv i det nystartade projektet Internationella kvinnor i Malmö. Numera är hon anställd som Hälsovägledare i ett kvinnoprojekt som hjälper nyanlända kvinnor att komma in i samhället.  

År 1986 var Jovmana 16 år när hon kom som flykting till Sverige på grund av kriget i hemlandet Libanon. Hon bodde då i Sundsvall i tre år innan hon träffade sin nuvarande man och de flyttade ned till Malmö. Hon har bott stora delar av sitt liv i Malmö. 

-    Språket lärde jag mig ganska snabbt eftersom jag var relativt ung när jag kom. Det var lite tufft i början då jag var ensam med att ha slöja i skolan, berättar Jovmana. 
Under sin uppväxt har hon arbetat som bland annat elevassistent och i matvarubutik. Hon är utbildad Hälsoinspiratör, Öronakupunktör och medicinsk Yoga instruktör.

Internationella kvinnor i Malmö

47-åriga Jovmana var arbetslös under ca två år vilket ledde till dåligt självförtroende och nedstämdhet. Hon började 2016 på Hermods Stöd och matchning där hon också gick med i en nystartad projektgrupp som heter Internationella kvinnor i Malmö. Gruppen är endast för kvinnor och har som syfte att göra kvinnor med utländsk bakgrund anställningsbara. I gruppen får deltagarna ta del av olika workshops, träna på intervjuteknik och lära sig mer om det svenska samhället.

-    Vi var cirka 15 stycken deltagare som började i denna grupp. Vi hade alla liknande bakgrunder med lågt självförtroende och en längre tids arbetslöshet. Till en början var alla blyga men vi utvecklades snabbt och blev som en liten familj tillsammans.

Hur har denna grupp påverkat dig?
 Jag har fått vänner för livet. Många av dessa kvinnor var väldigt ensamma och blyga innan de gick med i gruppen. Vissa har aldrig haft ett jobb tidigare. Nu är de glada och har fått en ny och positivare syn på livet, berättar Jovmanna.

Arbetar med att hjälpa nyanlända kvinnor

Internationella kvinnor gruppen har förändrat Jovmana positivt och idag arbetar hon 75 % inom ett kvinnoprojekt som heter kick off by FC Rosengård med nyanlända kvinnor. Där hjälper hon kvinnor som kommer från utlandet som behöver stöttning och hjälp likt hon själv behövde innan hon fick arbete. Kvinnorna i gruppen är i åldrarna från 19-62 år. 

-    Jag har ju varit med om en liknande situation där självförtroendet och självkänslan varit låg. Jag vet exakt hur dessa kvinnor känner och kan därför hjälpa dem på ett bra sätt. 

Avslutningsvis, har du några tips till kvinnor som är nyanlända i Sverige och känner ett utanförskap? 
Du måste komma till en punkt där du accepterar situationen. Vissa har flytt från sina hemländer och jag vet hur den hemska känslan är. Men man måste samla mod och tänka framåt och jag tror den största nyckeln är att lära sig språket. Jag skulle rekommendera att gå med i en grupp likt den jag var med i. Där finner man en gemenskap utöver det vanliga, säger Jovmana.