Våra handledare

Handledare på Stöd och matchning

Alla våra handledare har utbildning i, och erfarenhet av att jobba med människor, matchning och jobbsökning. Tillsammans talar de 28 olika språk och fungerar som stöd vid handledarmöten, workshops, praktik och intervjutillfällen.

Ditt mål är också våra handledares mål och de kommer att jobba tillsammans med dig tills ni uppnår det resultat ni gemensamt kommit överens om.


Du och jag - vi har samma mål!

- Det bästa med mitt arbete är att man träffar många nya människor med olika erfarenheter, och får se hur de utvecklas under tiden de är hos oss. Varje dag är ett steg närmare jobb!

Läs mer om Sofia - handledare på Stöd och matchning.

Ida är handledare på Stöd och matchning

Vår handledare Ellen ger jobbtips