Hur fungerar Yrkessvenska?

Bli redo för utbildning eller arbete

Du läser tjänsten Yrkessvenska på Hermods tillsammans med andra deltagare. Till din hjälp har du våra lärare och handledare som finns där för dig när du behöver.

Arbetsförmedlingen bestämmer om du får läsa Yrkessvenska på Hermods. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilken tjänst som är bäst lämpad för dig. Därefter får du hjälp av oss på Hermods.

Du kan kombinera Yrkessvenska med SFI (svenska för invandrare) och andra arbetsförmedlingstjänster till exempel Meritportfölj och Grundläggande moduler.