Vad kan Yrkessvenska göra för dig?

Praktisera på företag - lär dig språket


Tjänsten Yrkessvenska är uppdelad i två delar:

  • Del A förbereder dig inför en arbetsmarknadsutbildning eller praktik
  • Del B är Yrkessvenska i kombination med en arbetsmarknadsutbildning eller praktik

Tjänsten Yrkessvenska anpassas efter just dina behov. Beroende vilken del du läser så planerar vi din tid hos oss tillsammans och även tillsammans med Arbetsförmedlingen eller med det företag där du skall praktisera.

Du kan varva utbildningen inom Yrkessvenska som är teoretisk med utbildning på en arbetsplats för miljö- och språkträning. När du är på din arbetsplats eller praktikplats får du använda det svenska språket i praktiken.

När vi bedömer de kunskaper som du fått under din tid hos oss på Yrkessvenska gör vi: 

  • Hörförståelse
  • Läsförståelse
  • Har en diskussion
  • Du skriver en text