Arbetsmarknadsutbildningar

Utbildningar framtagna efter arbetsmarknadens behov

Som arbetssökande kan du få utbildning inom ett yrke där efterfrågan på utbildad personal är stor. Om du är arbetslös eller riskerar att bli det kan du ta del av en arbetsmarknadsutbildning som är anpassad efter arbetsmarknadens behov. Under utbildningen får du den kompetens som du behöver för att få ett jobb. Du får en yrkesutbildning som arbetsgivarna vill att du ska ha och som de letar efter. 

Vi har arbetsmarknadsutbildningar som ByggnadsplåtslagareVentilationsplåtslagare,
Elutbildning samt Byggnadsmålare. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att ta del av en arbetsmarknadsutbildning.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill gå på Hermods.

Så funkar det

Elever berättar

Kontakta vår Kundtjänst
Ring oss på: 08-410 251 00
E-post: kundtjanst@hermods.se

Utbildningen som ger intyg på din kompetens.

Utbilda dig till Byggnadsmålare!

Läs Hermods arbetsmarknadsutbildning Byggnadsmålare som ger dig rätt kompetens och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vi utför utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildning som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbilda dig till Byggnadsplåtslagare!

Byggnadsplåtslagare är ett yrke där det råder stor brist på personal. Efter utbildningen är dina chanser till jobb mycket goda.

Utbilda dig till Ventilationsplåtslagare!

Efter utbildningen är dina möjligheter till jobb stora, då det idag råder brist på utbildad personal inom yrket Ventilationsplåtslagare.