Så funkar det

Varför ska jag läsa en arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildningen är en yrkesinriktad eller förberedande utbildning som Hermods utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En arbetsmarknadsutbildning pågår vanligtvis i sex månader men kan även pågå under längre tid om det behövs. Vilka arbetsmarknadsutbildningar som finns beror på hur arbetsmarknaden ser ut. 

Genom att gå en arbetsmarknadsutbildning får du den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och hos många företag idag. Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke. Du får praktik och handledning, samt de kunskaper som krävs för ett visst yrke. Med en arbetsmarknadsutbildning ökar du möjligheten att få ett jobb.

Du anmäler dig till en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du får ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Får du gå en arbetsmarknadsutbildning kommer du sedan till Hermods och läser den utbildning som du är intresserad av.


Bengt Petersson

- Vi använder datorer och programvaran CAD för visualisera våra tankar och idéer, berättar Bengt. Det är ett sätt att kommunicera. Jag har alltid velat bli konstruktörer hela mitt liv, det började med mitt stora intresse för teknik och bilar.  Läs intervjun med Bengt som undervisar i utbildningen CAD-konstruktör.