Företagsutbildning

Öppna VOmeny

Utbilda din personal hos oss!

Har ni behov av kompetensutveckling i er verksamhet? Med kvalitet och flexibilitet erbjuder vi kompetensutveckling till enskilda personer eller grupper. Med vårt stora utbud av distanskurser har vi möjlighet att skräddarsy utbildningar som passar era medarbetares behov. Vi erbjuder din personal möjlighet att kombinera sin utbildning med arbete.

Varför välja Hermods företagsutbildningar?


Vårt stora utbud och ämneskompetens

  • Vi är Sveriges största aktör inom vuxenutbildning och erbjuder mer än 200 olika kurser och 70 yrkesutbildningar.
  • Vi utbildar på grundläggande, gymnasial och eftergymnasial nivå både inom teoretiska ämnen och praktiska yrkesutbildningar.
  • Vi har kompletta yrkesutbildningar inom bland annat; vård och omsorg, barn och fritid, hotell  och turism, handel och administration, bygg och måleri.
  • Vi har ett nära samarbete med branschorganisationerna.

Vår distanspedagogik

  • Vi skapade distansutbildningen i Sverige redan 1898.
  • Vi utbildar varje år mer än 40 000 elever, studerande och deltagare genom distansundervisning.
  • Vår flexibilitet gör att era medarbetare kan kombinera arbete med studier.
  • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och skickliga pedagoger.

Vår betygsrätt
Era medarbetare kan erhålla betyg och examen när de genomför våra kurser och utbildningar. För att få tillstånd att sätta betyg förutsätts hög kvalitet i genomförande och bedömning.

För mer information, kontakta oss:

Mathias Skalmstad | E-post: foretag@hermods.se | Telefon: 08-410 251 16