Anmälan

Anmälan till läsåret 2017-2018

Nu är webbanmälan öppnad för kommande läsår! Tänk på att så snart som möjligt mejla in arbetsgivarintyget om ni ansöker om statsbidrag till anmalan.hdg@hermods.se. Skolverket har maximalt en månads handläggningstid av statsbidragsansökan.

Observera att du inte kan söka till någon annan av Hermods utbildningar i webbformuläret.

Webbanmälan

 

 

Ungdomar som bor i Sverige och har behov av distansundervisning ska söka till Korrespondensgymnasiet i Torsås. 

Så ansöker du

Du ansöker till Hermods Distansgymnasium genom att fylla i ett formulär via vår webbansökan. I webbansökan fyller du i dina uppgifter (elevens: personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress) samt uppgifter om din vårdnadshavare och uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag etcetera.

Du får även uppge en adress dit vi skickar faktura för de kostnader som ej täcks av statsbidrag (till exempel elevavgiften), eller hela fakturan om du väljer att inte ansöka om statsbidrag. I ansökan anger du även program (årskurs/inriktning) eller vilken/vilka enstaka kurser ansökan gäller. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress och andra kontaktuppgifter där vi kan nå dig om vi har några frågor eller saknar någon information.

Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om ansökan, statsbidrag eller något annat.

Här finner du en steg-för-steg-guide för hur du ansöker till våra gymnasieskolor