Hur går det till

Hur fungerar det?

Du läser ditt gymnasieprogram eller din kurs på distans, men planerar dina studier tillsammans med en mentor precis som på en vanlig skola. Du har kontakt med din lärare och din mentor på bestämda tider. En gång per termin har du utvecklingssamtal via webbkonferens. 

I övrigt är ingen undervisning schemalagd utan du har tillgång till allt undervisande material dygnet runt via vår utbildningsplattform Novo.