Grundläggande moduler

Få en bra grund att stå på

Bli bättre i svenska och lär dig om hur det är att leva och arbeta i Sverige.

Hermods erbjuder Grundläggande moduler i samarbete med Arbetsförmedlingen. Målet för dig som deltar är att du lättare kunna få ett arbete i Sverige.

Fokus i tjänsten ligger främst på att du ska få en klar bild av det svenska samhället, hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar, samt för dig som inte har svenska som modersmål stärka dina språkkunskaper.

Tjänsten ger dig grundläggande kunskaper och Sverige och det svenska samhället.

Du kan läsa SFI samtidigt som du tar del av Grundläggande moduler på Hermods, du ansöker till SFI via din hemkommun.