Pedagogiska verktyg

Lär dig svenska med pedagogiska verktyg

I undervisningen på Hermods använder vi läsplattor som pedagogiskt verktyg. Att använda läsplattor underlättar för dig som ska lära dig svenska. Det är enkelt att använda läsplattor även fast du inte kan svenska språket. I en läsplatta ser du allt tydligt, det är enkelt förklarat med knappar och bilder. Via en läsplatta är det enklare att lära dig svenska jämför med via en dator.

På Hermods tycker vi det är lättare att du börjar lära dig svenska på en läsplatta istället för på en dator. På en dator finns det flera menyer som du behöver förstå, medan på en läsplatta styr du med pekfingret och du har en tydlig struktur med hjälp av appar.

Det är enklet, vilket gör att du vill lära dig mer!

Lätt att lära sig

Inlärningen blir roligare med läsplattor och mer personligt. Appar som till exempel ”se bokstavsljuden” kan du öva på via läsplattan på egen hand. Sedan jobbar vi också med andra appar som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, de är enklare att arbeta med och förstå via läsplattorna än på dator.

Tillsammans med lärare och i grupp

Våra lärare arbetar enskilt tillsammans med dig med hjälp av läsplattan, samtidigt som de andra eleverna arbetar i grupp med läsplattor och övar på olika uppgifter.

Du blir redo för nästa steg

När du är redo för steg i undervisningen kommer vi använda dator. Eftersom du har börjat undervisningen via läsplattan går det fortare att förstå övergången till dator.

Mobilearn på Hermods

På Hermods använder vi Mobilearn som är en mobiltjänst och ett digitalt hjälpmedel. Mobilearn hjälper dig till en snabbare integration och etablering i Sverige. I Mobilearn samlas information i en databas som är översatt till flera olika språk och alltid tillgängligt i din mobiltelefon.