Vad kan Grundläggande moduler göra för dig?

Nästa nivå i Sverige

Grundläggande moduler börjar med en tydlig kartläggning av dina tidigare erfarenheter, kunskaper och realistiska mål. Insatsen är byggd på nio stycken moduler, där dina behov för att komma närmare arbete styr.

Insatsen ska förbereda dig för:

 • inträde på den svenska arbetsmarknaden
 • ett annat arbetsmarknadspolitiskt program
 • en utbildning på gymnasialnivå eller högre

De Grundläggande modulerna är:

 1. Kartläggning
 2. Förberedande undervisning i svenska språket
 3. Sociala aktiviteter inför arbete
 4. Studie- och yrkesvägledning
 5. Grundläggande kunskaper om svensk arbetsmarknad
 6. Praktik med språkträning
 7. Grundläggande datakunskap
 8. Grundläggande matematik och hushållsekonomi
 9. Slutrapport

Arbetsförmedlingen bestämmer om du får ta del av Grundläggande moduler. Sen får du hjälp av Hermods. 

Tjänsten Meritportfölj kan förbereda dig för tjänsten Grundläggande moduler. Efter att du tagit del av Grundläggande moduler kan du i samråd med din handläggare på Arbetsförmedlingen välja en annan av våra arbetsförmedlingstjänster eller arbetsmarknadsutbildningar, till exempel Yrkessvenska. Du kan läsa SFI samtidigt som du tar del av Grundläggande moduler på Hermods, du ansöker till SFI via din hemkommun.