Hur fungerar Meritportfölj?

Hermods Meritportfölj förbereder dig

Genom att ta del av tjänsten Meritportfölj på Hermods får du en bra grund att stå på när du ska söka jobb. När du tar del av Meritportfölj på Hermods får all din kompetens, kunskap och tidigare erfarenheter samlat i ett dokument. Detta dokument blir ett underlag för dig när du ska söka jobb och träffa framtida arbetsgivare.

Får jag delta?

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som bestämmer om du får ta del av tjänsten Meritportfölj. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill ta del av tjänsten på Hermods.

Om du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen måste du skriva in dig för att ta del av tjänsten Meritportfölj på Hermods. Besök ditt närmsta Arbetsförmedlingskontor för att skriva in dig.

Du kombinera Meritportfölj med Grundläggande moduler, Yrkessvenska och SFI.