Vad kan Meritportfölj göra för dig?

Du får hjälp att presentera vad du kan

Tjänsten Meritportfölj hjälper dig att samla och presentera dina tidigare kunskaper och din kompetens. Du får hjälp med att presentera vad du kan. Vi samlar ihop och dokumenterar dina kunskaper och din kompetens i ett dokument. Detta blir din Meritportfölj. Varje modul innehåller olika saker och uppgifter. Nedan ser du alla moduler som ingår i tjänsten Meritportfölj.

Innehållet i Meritportfölj är:

  • Modul 1: Personlig bedömning (max 1 vecka – kan förlängas till max 3 veckor vid behov). Syftet med modulen är att kartlägga dina kunskaper och din kompetens. Vi planerar också fortsatt insats.
  • Modul 2: Validering och bedömning av dina yrkeskunskaper (1-4 veckor). Syftet med modulen är att bedöma dina befintliga yrkeskunskaper i samarbete med berörda branscher. Detta sker på arbetsplats och/eller i utbildningsmiljö.
  • Delprocesser: Vi kartlägger dina kompetenser. Du får en kompetensbedömning för betyg/intyg/certifikat/licens etcetera.
  • Modul 3: Yrkesbedömning (1-2 veckor). Syftet med modulen är att bedöma din kunskapsnivå och dina tidigare erfarenheter inom ett yrke i förhållande till yrkesutbildning och/eller arbetserfarenhet.
  • Modul 4: Studie- och yrkesvägledning (1-2 dagar). Efter modul 2 alternativt 3 kan insatsen kvalificerad studie- och/eller yrkesvägledning bli aktuellt för att ge dig information om vilka olika val som finns utifrån den yrkesbedömning som görs.

Efter utbildningen

Har du ett samlat dokument som beskriver dina kunskaper och din kompetens – en Meritportfölj. I dokumentet presenteras dina tidigare arbeten, din utbildning och dina övriga meriter. Din Meritportfölj kommer du kunna visa upp för framtida arbetsgivare.