SFI Malmö

Ett första steg till arbete i Sverige

Ansök härHos Hermods SFI i Malmö lär du dig både det svenska språket och om hur
det fungerar i Sverige. Tillsammans med oss tar du dina första steg mot
arbete och utbildning i Sverige. SFI på Hermods är utbildning på dina
villkor för att du ska nå dina mål.

Hermods SFI i Malmö har studievägarna 1, 2 och 3. Du börjar studierna på den
nivå där du befinner dig. På Hermods kan du läsa Allmän- och Studieförberedande
SFI eller Yrkesförberedande SFI. 

Se vilka kurser vi erbjuder i Malmö.

Allmän- och Studieförberedande SFI

Allmän- och Studieförberedande SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket samt förutsättningar för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Yrkesförberedande SFI

Utgångspunkt för dina studier på Yrkesförberedande SFI är dina tidigare yrkeserfarenheter och/eller intresse för arbete inom ett specifikt område. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla de språkliga färdigheter som krävs för ett arbete eller för att delta i en yrkesutbildning. 

Yrkesförberedande SFI erbjuder undervisning inom följande yrkesinriktningar:

 • Barn- och fritidsprogrammet 
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet 
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

På Hermods SFI Malmö kan du studera på förmiddag, eftermiddag, intensiv, kväll eller flex.  Du kan också kombinera din SFI med Yrkessvenska.

I vår undervisning utgår vi ifrån Hermods pedagogiska modell som består av lektioner, stationer, föreläsningar och Novokursen som finns på vår utbildningsplattform Novo.  Vi samarbetar med Malmö stad och näringslivet och kan erbjuda en mängd olika studiebesök, gästföreläsare samt språkpraktik. Hermods pedagogiska modell passar dig som ställer höga krav på din utbildning, vill ta eget ansvar och arbeta självständigt.

Att eleverna har inflytande över sin utbildning är en självklarhet för oss. Alla elever ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över innehåll och arbetsförmer i undervisningen. Elevråd där alla klasser finns representerade träffas regelbundet och diskuterar frågorna som rör undervisningen. 

Yrkes-SFI i Skåne

Hermods SFI Malmö samverkar med plattformen Yrkes-SFI i Skåne, där 32 kommuner samarbetar tillsammans med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd. Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av din hemkommun. 

Yrkes-SFI i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-SFI i Skåne ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Läs mer om Yrkes-SFI-Skåne samarbetet här.

Vår utbildning inom Yrkes-Sfi i Skåne:
Byggnadsmålare med integrerad SFI

 

Anmäl dig till våra kurser inom Yrkes-SFI

1. Skicka din intresseanmälan till mikael.larsson@hermods.se eller marianne.wessfeldt@hermods.se . Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post så fort vi tagit emot den.

2. Dina Yrkes-SFI studier måste godkännas av din hemkommun.

Fyll i Ansökan till Yrkes-SFI (pdf) och skicka den tillsammans med bekräftelsen, som du får av oss, till din hemkommuns SFI/Vuxenutbildningsanordnare. Kontaktuppgifter till olika kommuner hittar du här http://yrkessfiskane.se.  Märk kuvertet med "Yrkes SFI Skåne".

OBS! Du måste också bifoga följande dokument till din ansökan.

 • Intyg/betyg från SFI.
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.
 • Personligt brev med motivering varför du söker den här utbildningen.
 • CV

3. Vi kallar dig till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan.

Vill du läsa SFI på Hermods i Malmö?