Hos oss är alla lika

Lika värde

Hermods jobbar efter en Likabehandlingsplan som i princip säger att alla har lika värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Det gäller både våra anställda och våra elever, studerande och deltagare.

Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga i vår miljö. Det är viktigt för oss att aktivt motverka trakasserier av alla slag.

Läs Hermods Likabehandlingsplan