Yrkessvenska

Träna på svenska språket inför ett yrke

Vi hjälper dig med att träna på svenska språket inför ett yrke eller en utbildning!

Tjänsten Yrkessvenska är till för dig som behöver träna din svenska för ett yrke
eller en utbildning som leder till ett yrke. Målet är att du ska tala och förstå svenska för att kunna ta del av en arbetsmarknadsutbildning eller en praktik för att kunna komma ut i arbete.

Under tjänstens gång kombinerar du studier i svenska språket med praktik på en arbetsplats. Hur upplägget för dina studier ser ut bestämmer du tillsammans med din handledare.

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att delta i Yrkessvenska på Hermods. Vi utför tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare för att delta.