Hur fungerar Yrkessvenska?

Så här fungerar Yrkessvenska

Du läser tjänsten Yrkessvenska på Hermods tillsammans med andra deltagare och med hjälp av våra handledare.

Det är Arbetsförmedlingen bestämmer om du får ta del av tjänsten hos oss. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att delta. Om  du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen och vill delta i Yrkessvenska på Hermods ska du besöka ditt närmsta Arbetsförmedlingskontor och skriva in dig. Berätta sedan för din handläggare att du vill ta del av Yrkessvenska på Hermods.

Yrkessvenska kan du kombinera med svenska för invandrare (SFI) och andra arbetsförmedlingstjänster; Meritportfölj och Grundläggande moduler.