Vad kan Yrkessvenska göra för dig?

Utbildning som hjälper dig med svenskan


Yrkessvenska består av två delar:

  • Del A. Yrkessvenska förberedelse inför en arbetsmarknadsutbildning alternativt en praktik
  • Del B. Yrkessvenska i kombination med en arbetsmarknadsutbildning alternativt praktik.

Utbildningens anpassas efter dina behov. Vi gör detta tillsammans med Arbetsförmedlingen eller tillsammans med det företag där du skall praktisera.

Den teoretiska utbildningen kan du varva med utbildning på en arbetsplats för miljö- och språkträning. På arbetsplatsen får du chans att använda det svenska språket i praktiken.  
För att kunna bedöma dina kunskaper gör vi följande delar; hörförståelse, läsförståelse, vi pratar med dig och du får även skriva en text.

Vi utför tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att delta i Yrkessvenska på Hermods.