Din utbildning - Ditt jobb - Din framtidHitta utbildningar och tjänster

Första steget mot arbete och utbildning i Sverige

SFI och integration

Svenska för invandrare

In English

 


Svenska för invandrare (SFI) är en grundutbildning på Hermods i det svenska språket. Har du flyttat till Sverige och vill lära dig svenska är det SFI du ska välja. Utbildningen är till för dig som inte har svenska som modersmål. När du är klar med SFI kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

4 av 5 studenter rekommenderar Hermods SFI till en vän.

Att studera SFI på Hermods

Välj hur och när du vill studera.

SFI består av tre studievägar. Varje studieväg har två kurser. Hos Hermods kan du läsa alla kurser från 1A till 3D. Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan. Tillsammans med lärare och andra elever lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska.

Hur går det till 

Är du ny i Sverige har du rätt att studera SFI . Du studerar i den kommun du är folkbordförd. Hur och när du kan studera SFI beror på vad som gäller i din kommun. Du anmäler dig till SFI i din kommun. SFI på Hermods kan du studera på dagen eller på kvällen. Du väljer vilken tid som passar dig.  Under utbildningen får du hjälp av lärare på plats hos Hermods. Läraren förklarar det som är svårt. Du får hjälp att uttala svenska bättre, att diskutera i grupp och att skriva bättre svenska. Din lärare undervisar och handleder dig. Du har en egen studieplan som du och din lärare går igenom. Syftet är att du ska lära dig svenska i din egen takt på din egen språknivå. Hos Hermods SFI har du har också möjlighet att få grunderna i datakunskap, så att du kan arbeta med språket via dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Upptäck Hermods SFI

 

Jose fick jobb via praktiken på Hermods!


Jose Alfredo Vargas Romero fick efter sin praktik på två månader jobb på Arken Hotel & Spa. Praktiken gjorde Jose via Hermods. Jose har skrivit på ett tvåårigt kontrakt på heltid som städare hos arbetsgivaren. Idag jobbar Jose som städare och fortsätter under tiden som han arbetar med sina studier på Hermods och läser SFI på halvtid om kvällarna.

Jag är bättre på svenska nu efter min praktik. Jag har lärt mig fler ord och jag förstår och pratar snabbare


Grattis till Jose som via praktiken på Hermods fick jobb hos arbetsgivaren!

 

SFI på distans

Du kan också studera SFI på distans. Distans innebär att du studerar på en plats du valt själv, inte i skolan. Om du behöver extra hjälp kommer du till skolan. Under utbildningen studerar du med hjälp av dator. Till din hjälp har du vår webbaserade utbildningsplattform Novo. I Novo finns din kurs. Du når Novo via en dator med internet. I Novo hittar du uppgifter, uppdrag, prov, filmer och studieguider. Du kan lämna in ljudfiler och se hur långt du har kvar av din kurs. I Novo kan du kontakta lärare och andra elever. Novo når du när som helst på dygnet. 

Här kan du studera SFI

På nedanstående orter kan du studera SFI på Hermods:

SFI elev studerar

Våra lärare 

När du studerar SFI får du hjälp av Hermods lärare. Hos oss kommer du att möta lärare som ger dig mer kunskap om Sverige. Tillsammans med din lärare och andra elever lär du dig det svenska språket. Hermods har lärare som kan flera språk: svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, ryska, somaliska, spanska med flera. Din lärare undervisar dig på svenska.

Betyg i SFI

När du är klar med SFI får du ett betyg. Betyget intygar att du studerat SFI på Hermods. Betyget behöver du om du vill studera fler utbildningar.

Kombinera SFI

Du kan kombinera SFI med andra utbildningar och tjänster på Hermods. Det innebär att du studerar flera utbildningar samtidigt. Det kan hjälpa dig att lära dig svenska snabbare. Du lär dig flera saker samtidigt och når ditt mål fortare. Dessa utbildningar och tjänster kan du kombinera SFI med:

  • Yrkessvenska
  • Grundläggande moduler
  • Meritportfölj
  • Grundläggande vuxenutbildning 
  • Samhällsorientering (för dig som bor i en kommun i Stockholms län)
  • Arbetsmarknadsinsats Uppsala (för dig som bor i Uppsala) 

Hur du kan kombinera beror på vilken kommun du bor i. Kontakta din kommun eller din handläggare på Arbetsförmedlingen för att få hjälp.

Studerande på SFI


Efter SFI

Efter att du studerat SFI på Hermods kan du mer om Sverige och om det svenska språket. Du kan tala, skriva, läsa och förstå svenska bättre. När du är klar med SFI kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera. Vill du fortsätta studera läser du grundläggande vuxenutbildning . Du börjar med grundläggande svenska som andraspråk (SAS grund). Grundläggande vuxenutbildning kan du läsa hos Hermods. När du är klar med grundläggande vuxenutbildning kan du studera gymnasial vuxenutbildning . 

Hos oss är alla lika

Hermods verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid rekryteringar. Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga i vår miljö. Vi är angelägna om att tillmötesgå önskemål och att göra anpassningar grundade på till exempel religiösa eller etniska hänsyn. Det är viktigt för oss att aktivt motverka trakasserier av alla slag. Läs Hermods Likabehandlingsplan

Vanliga frågor och svar 

Vanliga frågor och svar om SFI på Hermods.

Jag vill gärna ha mer information

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information.