Karen Johansson

Karen Johansson, lärare på Hermods Vux i Stockholm

Karen Johansson arbetar som lärare på Hermods Vuxenutbildning i Stockholm. Karen undervisar i Matematik och träffar elever som läser i klassrum eller på distans med handledning.

Hur är det att vara lärare på Hermods?

Om jag jämför med mina tidigare jobb som lärare så är en viktig del av att vara lärare på Hermods den att jag verkligen har tid för mina elever. Administrativa uppgifter gör den administrativa personalen på Hermods, vilket gör att jag kan fokusera på eleverna och undervisningen. Ju mer tid du som lärare har för dina elever, desto mer kan du återkoppla och ge feedback till eleven på vad hen kan behöva träna på.

Vad tycker du att ditt jobb som lärare på Hermods ger dig?

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete på Hermods. Jag har mycket kontakt med mina elever och tid att hjälpa dem med uppgifter som kan upplevas svåra. Att jag kan göra det ger mig väldigt mycket och gör att jag utvecklas i mitt arbete.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

En arbetsdag för mig består oftast av lektioner på förmiddagen och handledningstid på eftermiddagen. På mina handledningstillfällen välkomnar jag alla elever som läser på distans och i klassrum. I mitt arbete har jag friheten att bestämma själv hur jag vill lägga upp lektionen och vad jag väljer att ta upp från läroboken.

Sedan har jag matematikträffar med andra lärare där vi hjälper varandra, utbyter erfarenhet och diskuterar tillsammans. Vi ska på en stor konferens i vår och träffa kollegor som jobbar på Hermods runt om i landet för att lyssna på föredrag, lära av varandra och träffa alla som jobbar på Hermods.

Hur ser din relation ut med dina elever?

Jag har mycket tid för mina elever och det gör att man som elev lär känna sin lärare och vågar komma till mig med frågor och uppgifter som man behöver hjälp med.

Hur tycker du att Hermods är som skola?

Hermods är en skola som bryr sig om sina elever och ger eleverna frihet att välja hur man vill lägga upp sin studietid. På Hermods får man själv välja om man vill läsa på distans, i klassrum eller både och. Hermods har också olika tider på lektionerna såsom dagtid och tid på eftermiddagen, vilket också gör att man som elev kan planera sin vardag utifrån hur man vill studera eller hur man arbetar.

Hur har det varit att studera på Hermods och nu jobba här?

Jag känner mig skyldig att ge mina elever samma intryck, motivation och goda undervisning som min lärare på Hermods SFI gav mig när jag studerade här.

Jag trivs bra här, har hjälpsamma kollegor och jag blev varmt välkommen när jag började på Hermods.