Antagning

Besked via YH-net

Alla dina poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande blir placerade på reservplats. Direkt när vi har genomfört antagningen får du besked via vårt system om du är antagen eller om du är reserv.

Om du blir antagen till utbildningen så ska du så snart som möjligt svara på om du vill ha din plats på utbildningen eller inte.