Behörighet

Förkunskaper och behörighet

För att du ska kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. När vi tagit emot din ansökan så kontrollerar vi om du är behörig eller behöver komplettera med ytterligare betyg eller intyg.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Särskilda förkunskaper:

Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Saknar du behörighet? 

Skulle du sakna den särskilda behörighet som behövs för att söka en utbildning? Till vissa av våra utbildningar erbjuder vi preparandkurser. Läs utbildningsbeskrivningen för att se vilka behörigheter som krävs och om vi har preparandkurser för dem. Du anmäler dig till preparandkurserna via vårt antagningssystem www.yhnet.se.