Urval

Intervju och test

Är det fler behöriga sökande än antalet platser så sker ett urval. Urvalet påbörjas vanligtvis efter att ansökningstiden har gått ut, dvs. efter den 15:e maj. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Oftast ingår en intervju där du kommer till oss på skolan samt ett skriftligt test där vi mäter de delar som är relevant för utbildningen. Delmomenten i urvalet poängsätts. För vissa av våra utbildningar kan du även få poäng för dina gymnasiebetyg, eventuell arbetslivserfarenhet och tidigare utbildning.

Information om tillvägagångssätt och vilka moment som ingår i urvalet för just den utbildning som du har sökt finns i vårt system.