En snabbare väg till drömjobbet

För dig som läser på gymnasiet

Funderar du kring ditt val av utbildning och yrke för framtiden? Är du snart klar med dina gymnasiestudier och vill komma snabbt ut i arbetslivet? Läs en YH-utbildning på Hermods Yrkeshögskola i höst. 9/10 får jobb efter examen!

Vad är en YH-utbildning?

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori och praktiskt lärande på en arbetsplats. Yrkeshögskoleutbildningen är framtagen utifrån arbetsmarknadens behov och där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Syftet med utbildningen är att leda till jobb direkt efter examen. Hermods yrkeshögskoleutbildningar är utvecklade och framtagna tillsammas med företag och andra branschföreträdare. Under utbildningen är företagen aktiva, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA). Att utbildningarna drivs med företag är en bidragande faktor till att så många av våra studerande får jobb efter examen.

Dessa YH-utbildningar kan du söka, start hösten 2017:

Varför ska jag läsa en YH-utbildning?

  • Kunskap - en yrkeshögskoleutbildning ger dig de teoretiska och praktiska kunskaper som gör att du kan gå direkt ut i arbete efter examen. 
  • Undervisning - du träffar branscherfarna och engagerade utbildare som undervisar utifrån egna erfarenheter från branschen.
  • Frihet - du kan studera i klassrum eller på distans, med en distansutbildning kan du själv bestämma var och när du ska studera. 
  • Studiemedel - samtliga utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de allra flesta utbildningar är kostnadsfria. 
  • Praktik - i utbildningen ingår praktik på företag (LIA), som ger dig arbetslivserfarenhet redan under din studietid.
  • Examen - de flesta yrkeshögskoleutbildningar är mellan ett och tre år, efter det har du en yrkeshögskoleexamen!

Ansök senast den 15 maj!

Du ansöker via vår ansökningswebb där du registerar ett konto. Ladda sedan upp gymnasiebetyg, CV, personligt brev och eventuella arbetsgivarintyg samt övriga merithandlingar. Välj vilken eller vilka utbildningar du vill söka och skicka in din ansökan. Gå till ansökningswebben.

När vi tagit emot din ansökan kontrollerar vi om du är behörig eller behöver komplettera med ytterligare betyg eller intyg. Skulle du sakna behörighet får du ett meddelande från oss med information där du kan se vad som saknas för att bli behörig. Efter det har du möjlighet att komplettera dina uppgifter och skickar in dina kompletteringar via systemet.