Jobb efter examen

YH-utbildningar där 9 av 10 får jobb

Gemensamt för alla Hermods YH-utbildningar är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare. Utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA). Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att så många av studerande på våra yrkeshögskolor får arbete efter utbildningen.

Varje YH-utbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten av ledamöterna är från arbetslivet. Dessa är ofta företagsrepresentanter som framöver vill rekrytera personer med den kompetens som ges i utbildningen.