LIA-praktik på företag

LIA - Praktik på företag

För att säkerställa att våra YH-utbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet, drivs alla Hermods YH-utbildningar i nära samarbete med företag. Hermods YH-utbildningar innehåller praktik där du får omsätta dina kunskaper på en arbetsplats. Det kallas för Lärande i Arbete (LIA). LIA genomför du ute på företag inom den bransch du utbildas för. Du får tillämpa de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och praktik, samtidigt som du får träning i ämnet.

LIA ger dig arbetslivserfarenhet redan under din studietid, vilket betyder att när du är färdig med din utbildning kan du redan ditt yrke ganska bra. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.