Maria Petterson

Fd studerande, Kvalificerad säljare/Key Account Manager. Maria Petterson arbetar idag på Affärsverkan i Karlskrona.

LIA-perioderna på utbildningen är ”grädden på moset”.  Dessa hjälper dig att förstå helheten och att se logiken i det teoretiska. Dessutom får du in en fot på företag och kan knyta kontakt till näringslivet. Själv fick jag anställning på min sista LIA-plats vilket innebar att jag hade arbete samma dag som jag examinerades.

Berätta lite om din bakgrund: Vad har du för tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet?

Jag är uppväxt i Stockholm. Innan utbildningen arbetade jag med försäljning inom detaljhandeln, bland annat på Bauhaus och inom ett familjeföretag. Maria Pettersson

Hur det kom sig att du sökte till denna utbildning?

Jag var helt säker på att jag ville studera försäljning. I valet mellan högskola och yrkeshögskola så kände jag att YH har en stor fördel genom den starka närhet som finns till näringslivet. 

Jag kollade på olika YH-alternativ inom försäljning och fastnade då för denna utbildning. Det som tilltalade mig var det breda kursupplägget och att utbildningen innehåller viktiga moment en försäljare behöver kunna. Så jag tog mitt pick och pack och flyttade ner till Karlskrona. 

Vad gör du i dag? Hur har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Jag arbetar på marknads- och försäljningsavdelningen på Affärsverken i Karlskrona. Mina arbetsuppgifter är mycket skiftande; jag har direktkontakt med olika kunder, arbetar med kampanjer och utskick. 

Det jag lärde mig under utbildningen har jag haft nytta av i min yrkesroll, speciellt det som vi fick lära oss genom grupp- och projektarbeten. Och naturligtvis även LIA-perioderna, då vi fick möjlighet att praktisera de kunskaper som vi lärt oss i skolan. 

Hur var det att studera på denna utbildning och på Hermods? Vad var mest givande i utbildningen?

Återigen vill jag nämna LIA som ”grädden på moset”.  LIA-perioderna hjälpte mig att förstå helheten och att se logiken i det teoretiska. 

Hur var LIA-perioden/perioderna och hur stor nytta har du haft av dessa under och efter utbildningen?

Under mina LIA-perioder var jag först på Blekingeflyg och därefter på Affärsverken. LIA-perioderna är mycket värdefulla, då de inte bara ger dig möjlighet att praktiskera dina teoretiska kunskaper och få värdefull praktisk erfarenhet, utan även få in en fot på företag och knyta kontakt till näringslivet. Själv fick jag anställning på min sista LIA-plats vilket innebar att jag hade arbete samma dag som jag examinerades.   

Vill du ge några råd till blivande studerande på denna utbildning?

Genom denna utbildning kan du välja att arbeta inom flera olika branscher. Möjligheterna är många om du satsar på en karriär som säljare!