Morgan Olsson

Morgan Olsson är fd studerande på utbildningen Skötare inom psykiatri. Morgan Olsson arbetar numera på Psykiatrimottagning Öst, Landstinget Blekinge.

Välj att gå utbildningen! Det är en kvalificerad utbildning till sökare som ger många fler möjligheter till jobb inom kommunen, landstinget, socialförvaltningen och hos privata aktörer. Den här YH-utbildningen har jag haft mycket nytta av, den gav en bred kunskap inom psykiatri. Utbildningen till skötare har hjälpt mig att förstå möte mellan patient och skötare.

Berätta lite om din bakgrund: Vad har du för tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet?

Morgan Olsson

Jag har jobbat med människor i över 10 år, inom flera områden som handikappomsorg, äldreomsorg, barnomsorg och psykiatri.  Utbildningen Skötare inom psykiatri gav mig många möjligheter att välja inriktning efter studierna. YH-utbildningar har ju fördelen att de erbjuder spännande LIA-perioder som ger den praktiska erfarenheten som behövs.

Hur det kom sig att du sökte till denna utbildning?

Det var ett självklart val för mig att gå den här utbildningen för jag ville få fler valmöjligheter till jobb. Jag tog examen år 2000 från YH-utbildningen och blev kvalificerad skötare med jobb direkt efter studierna. Om jag inte gått den här utbildningen hade dörren till en karriär hos Landstinget varit helt stängd och valmöjligheterna betydligt mindre för mig. Med en examen som kvalificerad skötare har det blev betydligt lättare att få arbete direkt efter studierna, eftersom man redan skapat kontakter med arbetslivet under LIA-perioderna. Beviset kom när jag blev erbjuden inte bara ett utan flera jobb att välja mellan direkt efter examen. 

Vad gör du i dag? Hur har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Idag arbetar jag på en öppenvårdmottagning som terapeut och möter människor som har olika problem, exempelvis svår ångest, depression, kris och traumatiska upplevelser.

Den här YH-utbildningen har jag haft mycket nytta av, den gav en bred kunskap inom psykiatri. Utbildningen till skötare har hjälpt mig att förstå mötet mellan patient och skötare.  Kurser inom psykologi och psykiatri, självutveckling och grupputveckling har jag ofta kunnat tillämpa i min arbetsroll.  Den kompetensen jag utvecklade under utbildningen är verklighetsbaserad och viktig för jobbet som skötare. 

Hur var det att studera på denna utbildning och på Hermods? Vad var mest givande i utbildningen?

Det är bra att utbildningen finns och jag anser att den hade riktigt bra kursinnehåll! Man hade flera val av områden och jobb efter studierna. Utbildningen lärde ut allmänt om alla områden och mycket brett!

De grupparbeten som fanns under utbildningen var också trevliga. Vi hade ofta s.k. basgrupper, där studerande delade med sig av sina erfarenheter och där vi diskuterade det som lärdes ut i böckerna. Det tillsammans med den egna personliga utvecklingen var mest givande och det gav oss förståelse för vår egen framtida roll som skötare. Sen så klart LIA-perioderna, som var en otroligt viktig del i utbildningen!

Hur var LIA-perioden/perioderna och hur stor nytta har du haft av dessa under och efter utbildningen?

LIA är ett utmärkt sätt att få praktisk erfarenhet med verkliga människor och situationer. Jag tycker dessutom att det var ganska skönt att få paus från skolbänken och känna av hur det kunde vara att arbeta som skötare på arbetsmarknaden. Jag tycker det är fascinerande att i arbetet få förståelsen för människor och hur de hamnat i en situation eller psykiskt läge. Att få vara med i deras utveckling under de långa LIA-perioderna var verkligen spännande.  

Det är klart att yrkeserfarenhet är något helt annat än att endast läsa teori. Det är en stor skillnad mellan att sitta i skolbänken eller jobba ute i en verksamhet och träffa erfarna kollegor. Jag fick lära mig mycket om bemötandet i verkligheten. Under min första LIA-praktik var jag på ett behandlingshem och fick jobba i den miljön. För min andra LIA-praktik tog jag utmaningen att ha LIA utomlands. Jag fick en kanonpraktik på ett dagcentra för patienter med psykosproblematik och fick under 6 veckor en arbetslivserfarenhet jag aldrig kommer glömma. LIA har gett mig så mycket erfarenhet av yrkeslivet och när jag ser tillbaka på tiden så har det faktiskt varit avgörande för jobb efter examen! 

Vill du ge några råd till blivande studerande på denna utbildning?

Välj att gå utbildningen! Det är en kvalificerad utbildning till sökare som ger många fler möjligheter till jobb inom kommunen, landstinget, socialförvaltningen och hos privata aktörer. Eftersom utbildningen är så bred kan du välja vilket område som är mest intressant, men först ta dig tiden att bilda dig en uppfattning om det.