Barn och fritid

Barn och fritid

Har dina anställda en gedigen arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen och vill validera sina kunskaper och få en utbildning inom förskole- och fritidsverksamhet? Hermods företagsutbildningar erbjuder ett valideringskoncept där dina medarbetare kan validera sina kunskaper och erfarenheter och bli behörig. Dina medarbetare ges möjligheten att kombinera sitt arbete med sina studier på distans.

Vi erbjuder följande utbildningar:

  • Barnskötare 1300 poäng (färdigutbildad på 6 månader)
  • Barnskötare mot fritidshem - kommer inom kort

Praktisk erfarenhet ska intygas av deltagarens arbetsgivare. Betyg ges ut efter avslutad utbildning och utav behöriga lärare.

Barnskötare

Hermods vidareutbildning mot Barnskötare vänder sig till den som arbetar inom barnomsorgen och ger vidareutbildning inom barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. 
 
Hermods erbjuder möjlighet för såväl enskild som flera i grupp att vidareutbilda sig. Upplägget består av webbinarier som deltagaren deltar i och däremellan utför deltagaren uppgifter. Utbildningen är flexibel och tillåter deltagaren att studera när och där den vill via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan med fördel kombinera sina studier med sitt arbete. Uppgifterna som ska genomföras är av praktisk karaktär och är särskilt framtagna för att kunna genomföras på arbetsplatsen.
 
I utbildningen ingår:
  • 6 webbinarier med uppgifter däremellan

Barnskötare mot fritidshem

Mer information kommer inom kort.