Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Anledningar att söka in till komvux på distans

Att redan innan gymnasievalet veta vilken yrkesbana som kommer att vara rätt är inget enkelt val. Många väljer att läsa breda utbildningar som ger behörighet till högskolan, andra väljer att läsa en praktisk gymnasieutbildning som ger en specifik yrkeskunskap. Skulle man ångra sitt val, eller vill läsa upp sina betyg finns komvux som alternativ. Antingen läser man sin komvuxutbildning på skolan, eller så läser man den på distans.

Vad innebär det att läsa komvux på distans?

Att läsa på distans innebär att du istället för att vara på plats i ett klassrum tar del av utbildningen online. Det gör att den som inte har möjlighet att genomföra utbildningen i skolbänken också får möjlighet att skaffa behörighet till högskole- eller universitetsstudier eller ett specifikt yrke. Distanskurser och utbildningar hjälper till att förverkliga drömmar för människor som annars inte hade haft möjlighet att utbilda sig.

Fyra anledningar till varför komvux på distans kan passa dig

1. Tillgängligt oavsett tidigare kunskapsnivå

Det finns distansutbildningar som passar för alla - oavsett tidigare kunskapsnivå. Det kan handla om att skaffa behörighet till gymnasiet, till högskola eller om att läsa upp betyg för att komma in på drömutbildningen på universitetet.

2. Studera vart du vill och när du vill

För många är utbildningen en nyckel till både personlig och yrkesmässig utveckling. Att utbilda sig i vuxen ålder kan dock vara svårt. Ofta har man många andra åtaganden, kanske har man familj och ett arbete att sköta vid sidan av studierna. Flexibiliteten i en distansutbildning från komvux Stockholm eller någon annan ort i Sverige gör att de passar även de som har mycket annat att hinna med och ger förutsättningar alla att skaffa en utbildning.

3. Ta nya steg i din utbildning

Komvux i Malmö och många andra städer i Sverige finns för de som vill läsa upp eller skaffa fullständiga gymnasiebetyg eller grundskolebetyg. Det betyder att det finns goda förutsättningar för att ta nya steg och komma vidare i sin utbildning.

4. Ge dig möjligheterna till en ny karriär

Komvux på distans gör att du kan ta stegen för att skapa en ny karriär - utan att behöva lämna en trygg anställning eller ansöka om tjänstledighet. Du bestämmer själv din utbildningstakt och kan till viss del styra upplägget av utbildningen. Du kan exempelvis läsa komvux i Göteborg och samtidigt arbeta som vanligt och läsa utbildningen på kvällar och helger.

Tillgängliga komvuxutbildningar på distans

Hermods erbjuder över 200 olika komvuxkurser på både gymnasial och grundläggande nivå och cirka 70 yrkesutbildningar. Inom yrkesutbildningarna ingår bland annat utbildningar inom barn och fritid, bygg och måleri, restaurang och livsmedel, handel och administration, vård och omsorg, språk, naturkunskap, matematik, marknadsföring och försäljning, trädgård, ekonomi med mera. Distansutbildningarna är placerade på webben - på utbildningsplattformen Novo pratar du med lärare, andra kursdeltagare och lämnar in uppdrag och prov. För att gå en kurs eller utbildning behöver du tillgång till en dator samt internetuppkoppling.

En vuxenutbildning kan vara ett mycket bra sätt för att komma närmre den karriär som du strävar efter. Det finns många olika vägar att gå. Kontakta Hermods för att hitta den distansutbildning som passar dig.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods."

 

Bra att veta om yrkeshögskola och yrkesutbildningar
Högskoleprovet 2018