Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Anpassad utbildning hos Hermods

Postat : September 18 - 2015

Nya kunskaper kan leda framåt både i arbetslivet och privat. Med ökade krav på internationell kommunikation är behovet av språkkunskaper på arbetsplatser större än någonsin. Hos Hermods, som är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, finns språkkurser som tillgodoser olika behov. Bland annat har de kurser i svenska för invandrare, SFI, där den som nyligen har flyttat till Sverige får lära sig svenska utifrån sin utbildningsbakgrund och sina kunskaper i svenska språket. Tack vare denna utbildning blir det lättare att klara av det vardagliga livet, men det öppnar även upp för möjligheter att söka arbete eller utbildning.

Flera kurser hos Hermods finns att läsa på distans, däribland kursen svenska för invandrare. En distanskurs gör det enklare att skaffa sig en utbildning för den som av en eller annan anledning inte har möjlighet att gå en traditionell utbildning som bygger på klassrumsundervisning. Kvaliteten på distansutbildningarna är ofta hög och på alla sätt jämförbar med traditionella kurser och utbildningar.

Det finns en allmän missuppfattning om att kurser på distans innebär helt eget ansvar utan överinseende av lärare, men så är inte fallet. De flesta distanskurser innebär mycket kontakt med lärare och andra kurskamrater genom särskilda lärplattformer där uppgifter skickas ut och lämnas in och där kursdeltagare kan diskutera och ställa frågor till varandra och lärarna.

De kurser som Hermods erbjuder tjänar både studerande och företag på så sätt att de studerande kan få ett bra jobb efter avslutad utbildning och företag kan rekrytera utbildade personer till sin personal. Kurser inom ramen för yrkeshögskolan är ofta framtagna tillsammans med företag som har behov av personal med särskild kompetens som är svår att hitta bland de sökande på arbetsmarknaden. När det gäller yrkeshögskoleutbildningar finns det många kurser i Stockholm och på andra orter runt om i landet att välja bland.

Hermods grundades redan 1898 och har sedan starten hjälpt människor att förverkliga sina drömmar genom att erbjuda kurser och utbildningar som öppnar upp för nya möjligheter. Idag finns ett brett utbud av kurser på olika nivå och med olika inriktning hos Hermods. Några av dessa är:

  • Svenska för invandrare
  • Gymnasial yrkesutbildning
  • Undersköterskeutbildning
  • Ekonomiutbildning
  • Gymnasiekurser
  • Arbetsmarknadsutbildningar
  • Komvux

Hermods är en del av AcadeMedia, som är en av Sveriges största utbildningsföretag, och strävar efter att skapa möjligheter till en bättre framtid för alla oavsett bakgrund eller förutsättningar genom att erbjuda olika kurser i Stockholm och på en rad andra orter runt om i landet samt på distans.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods."

Flexibel utbildning
Hermods: Utbildning som leder till jobb