Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Arbetsförmedlingstjänster och tips för effektiv jobbsökning

Som arbetssökande är det lätt att känna att man fastnar i ett ekorrhjul som inte leder någon vart. Oavsett hur många annonser man svarar på eller kontakter man följer upp så räcker det ibland inte hela vägen fram. I efterhand kan detta lätt leda vidare till urholkat självförtroende, vilket i sin tur riskerar att ytterligare minska chanserna att få jobb.  

I den här situationen är det viktigt att bryta de invanda, ineffektiva mönstren. Att inte bara söka jobb på rutin, utan engagemang. Men hur ska du då hitta fram till den rätta energin? Ett tips är att ta hjälp av externa arbetsmarknadstjänster som stöd och matchning där dina kompetenser kan matchas mot specifika företagspartners behov.

Tänk också på att vilken tjänst som passar dig bäst bland annat beror på din studiebakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och dina egna förhoppningar och mål. När väl det rätta jobbtillfället dyker upp så gäller det sedan att lyfta dina egna styrkor och stärka dina förutsättningar. Det kan du göra till exempel på följande sätt.

Förbättra språket

Du som lär dig behärska det svenska språket både i tal och skrift förbättrar dina chanser att få jobb. Om du dessutom kan en del engelska är det ännu bättre, men svenska är det grundläggande och första steget ut på arbetsmarknaden. I de fall som du redan kan svenska så kan det istället vara en bra idé att lära dig branschspråket inom just det yrkesområdet du vill arbeta. Så kallad yrkessvenska är en arbetsmarknadstjänst och kan innebära en tacksam möjlighet för dig som behöver hjälp med att få jobb.

Företagskontakter

Effektivt jobbsökande handlar till stor del om kontakter och nätverkande, men också om tajming. Ta hjälp av arbetsmarknadstjänster och extern handledning för att kopplas ihop med just de där företagen som du är intresserad av, och som har behov av just dina kunskaper.

Även om jobbsökande ibland kan kännas lönlöst och frustrerande så väntar drömtjänsten på dig någonstans där ute, men ibland kan du behöva hjälp med att guidas till rätt möjligheter. Hermods arbetsförmedlingstjänster kan då vara nyckeln till just ditt nya jobb. Kontakta Hermods och få skräddarsydd handledning samt användbara verktyg för att skaffa ett nytt jobb eller utbildning. Läs mer på http://www.hermods.se/utbildningar-och-tjanster/arbetsformedlingstjanster/.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Yrkeshögskola – en YH-utbildning som ger många möjligheter
En arbetsmarknadsutbildning tar dig till nya mål