Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Att arbeta som barnskötare


Barnskötare är ett väldigt viktigt yrke där du bidrar till att barn får utvecklas i en trygg och stimulerande miljö deras första tid i livet. Arbetsmarknaden för yrket bedöms nu som mycket god. Här nedan kan du ta del av vad det innebär att vara barnskötare och vilken typ av utbildning som krävs.

Arbetsuppgifter

Som barnskötare är din uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande tid under den dagen då deras föräldrar arbetar. Du har tillsammans med förskoleläraren ansvar för barnen som kan bestå av en grupp på 20 eller fler. Barn kan börja på förskola från att det är ungefär ett år fram tills de börjar skolan. På många förskolor är barn och personal utomhus under stora delar av dagen där allt från att utforska naturen till att vara i lekparken är viktigt för barnens stimulans och fysiska utveckling. En viktig uppgift som barnskötare är också att hålla kontakten med föräldrar då de ofta vill veta hur deras barn trivs och fungerar i grupp med andra barn. En genomsnittslön för barnskötare ligger på ungefär 23 100 kr i månaden.

Arbetsplats

Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i verksamheten.

Utbildning

Ett krav för att arbeta på förskola i Sverige är att ha ett rent belastningsregister. Du kan inte börja arbeta på förskola innan du visat upp ditt register.

​De som arbetar som barnskötare idag har ofta gått Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Men det finns andra vägar att gå som att studera en yrkesutbildning på Komvux eller höra med din nuvarande arbetsgivare om möjligheten att validera dina erfarenheter via företagsutbildning för att bli behörig barnskötare.

Här kan du finna mer information om våra utbildningar inom barn och fritid:

 

Sfi-kombo
How difficult is it to learn and study Swedish?