Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Bra att veta om: Validering och Vård & Omsorg

Älskar du att arbeta med människor? Att få hjälpa de med behov av omvårdnad samt stöd och service inom vård och omsorg för till exempel demenssjukdom? Då kan utbildningen undersköterska vara din väg att gå. I utbildningen får du läsa kurser som Psykologi, Psykiatri, Medicin och andra ämnen inom vård och omsorg. Du får också läsa kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 & 2 som ger dig den grundläggande kompetensen för att kunna arbeta inom vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. 

Vård och omsorgsarbete 1

Vård och omsorgsarbete 1 är en grundläggande kurs som ingår i yrkesutbildningen undersköterska. Den ger dig grundläggande kunskaper om hur du planerar, utför och utvärderar vård- och omsorgsuppgifter. Kursen ger dig en kompetens för att kunna arbeta nära både patienter och brukare inom hälsovård, sjukvård och socialtjänst. Den ger dig även en kompetens för hur man använder teknisk utrustning och andra tekniska hjälpmedel inom vården.
Kursens syfte är att utveckla din förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. Att kunna utföra sina arbetsuppgifter inom vård och omsorg etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt.
Sammanfattning av kursens innehåll:

 • Centrala begrepp inom vård och omsorg
 • Hur smitta förhindras
 • De fysiska, psykiska och sociala perspektiven för det normala åldrandet
 • Hur du planerar, utför och utvärderar arbetsuppgifter inom vård och omsorg
 • Hur du använder teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel
 • Hur du använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation

Vård och omsorgsarbete 2

Kravet för att läsa Vård och omsorgsarbete 2 är att du tidigare läst Vård och omsorgsarbete 1. Det är en fortsättningskurs där du fördjupar dina kunskaper och din kompetens.
Kursen utvecklar din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Du får lära dig vilka lagar och bestämmelser som gäller inom arbetsmiljön och vård- och omsorgsområdet. Kursen ger dig även kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering är ett krav. Du får också lära dig allt om vård och omsorg i livets slutskede, och omhändertagande efter döden.
Sammanfattning av kursens innehåll:

 • Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessen
 • Lagar och bestämmelser inom arbetsmiljö, samt vård och omsorg
 • Kunskaper om rehabilitering och habilitering
 • Individ-, familj- och anhörigomsorg
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar

Validering vårdbiträde och undersköterska inom vård och omsorg

Konceptet validering går ut på att individer med en gedigen yrkeserfarenhet som undersköterska eller vårdbiträde snabbt ska kunna få en giltig behörighet. Personer redan aktiva inom vård och omsorg kan tillgodoräkna sin erfarenhet som tillåter dem att bli färdigutbildade inom 6-7 månader. Denna typ av utbildning gynnar dig själv, företaget du jobbar för, och din arbetsgivare då validering inom vård och omsorg till undersköterska eller vårdbiträde sker på distans. Det innebär att du kan arbeta samtidigt som du studerar.
Hermods valideringskoncept inom vård och omsorg gäller för följande utbildningar:

Studera vård och omsorgsutbildningar hos Hermods
Låter yrket som undersköterska intressant? Kontakta Hermods direkt, eller gör en ansökan på vår hemsida så hjälper vi dig uppnå dina yrkesdrömmar redan idag.

 

Vad är en Yrkeshögskola, och vad är dess syfte?
Konferens- seminarie- och evenemangsutbildningar