Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

En guide till yrkeshögskoleutbildningar – FAQ, fördelar och nackdelar med att studera på en yrkeshögskola

Alla har inte vare sig intresse, tid eller möjlighet att läsa en tre- till femårig högskoleutbildning. Ett bra alternativ är då en yrkeshögskoleutbildning som ger dig den absolut nödvändiga kunskapen som efterfrågas av arbetsgivare och som gör dig till specialist inom ett yrkesområde.

En yrkeshögskoleutbildning blandar teori och praktik för att förbereda de studerande att ta steget direkt ut på arbetsmarknaden. Guiden nedanför kommer gå igenom några vanliga frågor och svar om yrkeshögskolan och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära att gå en yrkeshögskoleutbildning.

Guide till yrkeshögskoleutbildningar från Hermods

Vanliga frågor och svar

1. Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en kortare utbildning jämfört med högskola eller universitet, med mycket praktiskt lärande och som leder till en konkret yrkesroll som efterfrågas på arbetsmarknaden. Målet med yrkeshögskoleutbildningar är att förse näringslivet med rätt kompetens och förbereda de studerande inför deras framtida yrkesroll på bästa möjliga sätt genom praktisk erfarenhet och kurser med stark koppling till arbetslivet.

2. Vad klassas som en yrkeskarriär?

En yrkeskarriär kan ses som att du läser en mer praktisk utbildning vilken leder till en specifik yrkesroll som inte kräver en utbildning högre än en kandidatexamen. Inom Yrkeshögskolan finns 79 olika yrkesvägar inom 16 olika yrkesgrupper:

 • Jordbruk, mat och naturliga resurser
 • Arkitektur och konstruktion
 • A/V teknologi och film
 • Företagsekonomi och administration
 • Utbildning och träning
 • Finans
 • Regering och offentliga administration
 • Hälsovetenskap
 • Resa och turism
 • Hälso- och människovård
 • Informationsteknologi (IT)
 • Lag, allmän säkerhet, korrigering och säkerhet
 • Administration
 • Marknadsföring
 • Planering
 • Vetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik

3. Varför är yrkesträning så viktigt?

Inte alla behöver eller vill ta en kandidatexamen. I bakgrund med ett ökat behov av jobb som kräver medel-höga kvalifikationer är yrkeshögskoleutbildningar ett praktiskt alternativ till traditionella vidareutbildningar. Yrkeshögskoleutbildningar engagerar studenter via kontextuellt lärande där deras träning fokuserar på att bygga sin kompetens för ett specifikt yrke eller område.

4. Vad är skillnaden på en teknisk högskola och en yrkeshögskola?

Tekniska skolor och yrkeshögskolor har en liknande struktur men där deras läroplan skiljer sig åt. På tekniska skolor får studenterna en bredare akademisk grund och fokuserar främst på principerna inom ämnesområdena. Läroplanen på en yrkeshögskola är mer karriärsfokuserad och lägger tyngd på att utveckla karriärsspecifika färdigheter.

5. Varför ska man gå en yrkeshögskoleutbildning?

De tre främsta fördelarna med att studera på en yrkeshögskola är att det är lättillgängligt, snabbt och en god förberedelse att påbörja sin karriär på direkten. Yrkeshögskolan är lämplig för en stor variation av studenter, allt från studenter som precis gått ut gymnasiet till erfarna proffs som är redo att byta karriär. Utbildningen förmedlas på ett meningsfullt sätt och koncentrerar det teoretiska och praktiska lärandet och erfarenheten mot ett specifikt yrke eller industri.

Fördelar och nackdelar med en yrkesutbildning 

Att studera på en yrkeshögskola är inte för alla, precis som att studera ett kandidatprogram inte passar alla. Nedan listar vi några av de vanligaste fördelarna och nackdelarna som associeras med en yrkeshögskoleutbildning.

Fördelar

Förbättrad marknadsnärvaro och relevans

Allt fler jobb öppnas upp som kräver någon typ av yrkesutbildning. Karriärsspecifika yrkeshögskoleutbildningar från en yrkeshögskola som Hermods tillåter utexaminerade att snabbt få ett jobb inom sitt önskade yrkesområde.

Möjligheter och säkerhet i sin karriär

Enligt en undersökning av The Bureau of Labor Statistics så ökar löner och arbetslöshet sänks desto högre utbildningsnivå man har. En undersökning från 2014 visar på att individer med en yrkeshögskoleutbildning tjänade nästan 20% mer än personer med enbart en gymnasieexamen och arbetslöshetsgraden var 2% lägre.

En väg direkt in på arbetsmarknaden

En yrkeshögskoleutbildning slutförs vanligtvis inom ett till två år. En kandidatexamen kan ta fyra år eller mer vilket fördröjer tiden det tar att börja arbeta.

Nackdelar

Examensvärde

I vissa fall uppfattas yrkeshögskoleutbildningar som något som inte är lika användbart eller värdefullt som en kandidatexamen, vilket är en förutfattad mening som inte alls speglar verkligheten.

Flexibilitet i karriären

Eftersom en yrkeshögskoleutbildning är karriärsspecifik så kan utexaminerade studenter från dessa program uppleva att det är svårt att ta sig vidare till andra karriärer i jämförelse med en person som tagit en kandidatexamen som täcker mer generella färdigheter och kunskaper.

Lön

Även om en yrkeshögskoleutbildning ökar möjligheten till högre lön så visar statistik på att personer med en kandidatexamen har 31% högre löner än de med en yrkeshögskoleutbildning.

Ansök till Hermods yrkeshögskola idag

Låter en yh utbildning som något för dig? Tveka inte att kontakta Hermods redan idag och påbörja din resa mot din framtida karriär eller läs mer om vår yrkeshögskola direkt här på vår hemsida.

Vad är skillnaden på KY-utbildningar och YH-utbildningar?
Hermods enkla guide till sfi (Svenska för invandrare)