Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

En vuxenutbildning som skapar möjligheter

En vuxenutbildning som skapar möjligheter

Postat : April 21 - 2015

Utbildning är A och O för att öka chanserna att få ett bra jobb eller utvecklas i sin roll i ett företag. För det senare kan en utbildning som ger fördjupande kunskaper eller färdigheter inom branschen ge möjlighet till utökade arbetsuppgifter eller bli en möjlighet att komma vidare i sin karriär. Det kan vara rent praktiska färdigheter som krävs men också kunskap och insikt i arbetsmetoder och ledarskapsstrategier. Hermods är ett företag som erbjuder olika typer av utbildningar beroende på den kunskapsnivå eller situation man befinner sig i. De har allt från kurser på grundskolenivå till yrkeshögskoleutbildningar.

Deras utbud av kurser och utbildningar är brett och täcker in många olika branscher och ämnesområden. Några av ämnena och områdena som finns i deras utbud av kurser och utbildningsprogram är:

  • Vård och omsorg
  • Språk
  • Juridik
  • Ekonomi
  • Företagande
  • Spelutveckling
  • Teknik
  • Bygg
  • Måleri

Har man inte avslutat sin gymnasieutbildning kan man gå komvux hos dem för att få behörighet att söka till universitet eller högskola. Beroende på vad man har för mål kan utbildningen anpassas på så sätt att det är möjligt att välja de kurser som ger rätt behörighet. Hermods vuxenutbildning finns på grundläggande och gymnasial nivå. Den grundläggande nivån är till för dem som behöver grundskoleutbildning och finns som ett nästa steg för den som läst SFI men saknar motsvarande grundskolebetyg. Denna utbildning kan följas av utbildning på gymnasial nivå som ger behörighet till studier på högre nivå.

En utbildning hos Hermods kan vara första steget i vägen till en ny karriär. Det finns många olika vägar att gå beroende på vad man har för intressen och mål med sin utbildning. Dessutom kan man välja studietakt och även läsa på distans om man inte vill eller har möjlighet att delta i klassrumsundervisning. Om man vill omskola sig erbjuder de gymnasial yrkesutbildning som är en vuxenutbildning med inriktning på ett specifikt yrke. Ofta är det yrken där det finns ett behov av utbildad personal. Just nu finns stora behov av utbildad personal inom branscherna vård och omsorg, särskilt undersköterskor, ekonomi, administration och försäljning, bygg och måleri, och logistik. En vuxenutbildning hos Hermods verkar alltså vara ett flexibelt sätt att komma vidare med utbildning eller karriär oavsett var man befinner sig för tillfället.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Hermods.”

Yrkesutbildningar och sfi- utbildningar som tar dig vidare
YH utbildningar i Stockholm